Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Nordisk mytologi och antika myter

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

I arbetet med temat `Nordisk mytologi och antika myter´ kommer du att få lära dig mer om asatron och antika myter. Du kommer att få ta del av många fantasifulla berättelser från denna tid och göra egna illustrationer till berättelserna. Du kommer att få lära dig hur våra veckodagar har fått sina namn.

Centralt innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att:

  • titta på flera animerade filmer om några myter från asatron och antiken för att sedan reflektera över innehållet. 
  • skriva egna faktatexter utifrån en tankekarta och faktafilmer vi tittar på.
  • lyssna till högläsning av några utvalda myter. 
  • göra egna illustrationer till varje berättelse.
  • läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-återge innehållet ur några av de berättelser om asatron som du lyssnat till.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

-skriva en enkel faktatext om en gud med egna ord.  


Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback