Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik v.11-19

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

ALGEBRA= Räkna med bokstäver och lär dig att se mönster.

Planering för veckorna 11-19 i matematik åk 8, kapitel 4 ALGEBRA

Vecka/Innehåll

v.11

Uppstart kap 4  Fördiagnos

4.1 Algebraiska uttryck

 

v.12

4.2 Mönster

4.3 Uttryck med parenteser

 

v.13

4.4 Multiplikation av parenteser

4.5 Uttryck med potenser

 

v.14

4.6 Ekvationer, balansmetoden

PROV

 

v.16

4.7 Ekvationer med parenteser

4.8 Problemlösning med ekvationer

 

v.17

Diagnos kap 4

Träna Tal / Utveckla tal

 

v.18

Förmågorna i fokus, Repetition

PROV  onsdag 29/4

 

v.19

Repetition och omprov eller fördjupning

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt
klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxan kan du arbeta med hemma och på måltid. Om inget annat anges är läxan att göra klart veckans innehåll enligt veckoplaneringen. Vid behov kan du titta på filmade genomgångar av de olika avsnitten på www.matematikxyz.com – elever – filmer – Y kap4

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.     Skriftliga prov och tester

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Centralt innehåll

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

·       Metoder för problemlösning.

·       Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter