Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Begrepp

Ytterby förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Vi arbetar i alla våra fokusområden med korrekta begrepp för att utveckla ordförråd och ordförståelsen.

Mål

 

 Vi ska ge förutsättningar för alla barn att lära sig korrekta benämningar och begrepp i de olika fokusområden vi arbetar med. Att vi i och med detta ger barnen förutsättningar att utöka sitt ordförråd samt koppla korrekta begrepp till rätt sammanhang.

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Att vi ser och hör att barnen kan använda sig av korrekta begrepp i dess rätta sammanhang.

Hur gör vi?

Vi pedagoger ser till att använda oss av begrepp och korrekta ordval i undervisningen samt dagliga samtalen. Vi använder oss av dessa så ofta det är möjligt och förklarar med hjälp av synonymer och beskrivningar. Vi använder oss av bilder och skrivna ord i lärmiljön för att påminna om begreppen.  


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback