Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Material, uppfinningar och enkla maskiner

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Under NO lektionerna kommer vi att arbeta med uppfinningar genom tiderna,

Vad ska vi lära oss:

Vi ska lära oss mer om några enkla uppfinningar och maskiner samt lite historia. 

Så här kommer vi att arbeta: 

 •  Läsa faktatexter.
 •  Titta på faktafilmer. 
 •  Skriva egna faktatexter.
 •  Diskutera i klassen och mindre grupper.
 •  Göra experiment och samarbeta i mindre grupper. 

På lektionen måste jag:

 • Delta aktivt genom att diskutera och lösa uppgifter. 

Begrepp som vi ska kunna:

 • föremål
 • teknik
 • uppfinning
 • hjälpmedel
 • sortering
 • material
 • egenskaper
 • uppfinnare

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback