Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Mäta tid - analoga klockan

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Hur mycket är klockan? Att kunna klockan är viktigt. Det hjälper dig i vardagen med att planera din tid. Hur är en klocka uppbyggd? Vad heter de olika visarna? I detta matematikmoment ska du få lära dig att läsa av en klocka, mäta tid, jämföra tid och uppskatta tid.

Mål

Du ska kunna:

 • skriva klockslag till hela och halva timmar.
 •  redogöra för skillnaderna mellan de två visarna samt deras namn.
 • rita timvisare och minutvisare till hela timmar och halva timmar.
 • utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en timme.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att öva på detta genom att:

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita och skriva.
 • spela olika spel på paddan 
 • arbeta med konkret material.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:

 • skriva klockslag till hela och halva timmar.
 • rita timvisare och minutvisare till hela timmar och halva timmar.
 • utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en timme.

 

Du kommer att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp.
 • genom att arbeta i arbetsböcker.
 • genom att rita och berätta.
 • genom arbeta med konkret arbetsmaterial.

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback