Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Newroz (0-9)

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 mars 2020

Newroz är det kurdiska nyåret som infaller vid vårdagjämningen 21/3, och som firas av bl.a. av kurder, iranier och afghaner i hela världen. Newroz betyder "ny dag".

 

Vi har börjat med temat "vår årstid och Newroz högtid ". Alla elever får vara med på diskussionen om ämnet.

Vi jobbar så här:

Yngre elever

Vi läser texten tillsammans.

Diskuterar vi innehållet.

Var och en bidrar med en eller flera viktiga begrepp som nämnts i texten för att göra en tankekarta på tavlan.

Eleverna får försöka återberätta texten med hjälp av de begreppen som finns på tankekartan.

 

 

Äldre elever

Vi läser texten tillsammans.

Diskuterar vi innehållet.

Eleverna får svara på frågorna skriftligt.

Redovisning med hjälp av tankekartan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  • Centralt innehåll
  •  Ml  1-3Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  •  Ml  4-6Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  •  Ml  7-9Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriv en text
Nweroz
Yngre elever