Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

SV: Projekt "Tatueraren i Auschwitz".

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Vi läser Tatueraren i Auschwitz i ett läsprojekt. Under arbetets gång jobbar vi med fördjupningar i form av fakta-, argumenterande och prosatexter. Vi tränar också på olika tekniker att tillgodogöra sig och förstå olika sorters texter. Detta projekt pågår samtidigt som du läser om Andra världskriget i SO.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 

Undervisningen

Vi läser boken "Tatueraren i Auschwitz" tillsammans under 10 veckor. Under läsningens gång fördjupar vi kunskaperna i att läsa och skriva. Varje vecka får du olika sorters uppgifter till boken. Målet är att bli en bättre läsare, bättre på att förstå och bli en ännu bättre skribent.  

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Läsprojekt "Tatueraren i Auschwitz"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback