Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk

Förskolan BarnaSinnet, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt utveckla barnens talspråk och ordförråd.

Många av barnen är i behov att utveckla sin språkliga förmåga. Vissa behöver få hjälp i sin verbala kommunikation och vissa behöver utveckla sitt uttal.  Barnen visar ett intresse för babblarna så vi kommer använda oss av olika material från dem.

Syfte 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som: 

- deltar i våra aktiviteter

- utökar sitt ordförråd

Metod 
Vi kommer använda oss av Babblar böcker på olika sätt. Vi kommer bland annat läsa dem, titta på dem, vi har skapat olika lådor som föreställer böckerna. Vi har även skapat andra lådor med material som på ett roligt sätt kan utveckla barnens språkinlärning till exempel olika munmotoriska övningar. Vi repeterar varje aktivitet flera gånger för att barnen ska kunna ta till sig av materialet.

Förutsättningar 
Juvelgruppen delar vi i två, utifrån barnens nivå. Vi har två tillfällen i veckan måndag och torsdag. I Diamantgruppen görs detta i helgrupp på samling före mellanmålet.

Dokumentation
Väggdokumentation, gemensam blogg på unikum. Kan göras enskilda lärloggar 

Förberedelser 
Plocka fram det material som behövs inför varje tillfälle. En låda med munmotoriskt material finns, olika lådor för olika Babblar böcker finns också.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback