Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 3

Hagmarken F-3, Hagmarkens förskolor och skolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vad är teknik egentligen? Vilka tekniska lösningar har vi människor härmat från naturen? Vilka tekniska lösningar kan man hitta på en lekplats? Hur bygger man en bro? Hur har tekniken förändrats genom tiderna? Det och lite till ska vi fundera kring när vi har teknik i 3:an. Vi kommer också att konstruera och bygga själva.

 

1.Mål

Målet är att du lära dig mer om tekniken i vår vardag.

2. I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor

Bygga efter egna skisser
Lära oss ämnesspecifika ord
Jämföra teknik förr och nu
Lära oss mer om enkla mekanismerna
Dokumentera ditt arbete

3.Undervisningens innehåll

Vi kommer att prata om vad teknik och tekniska lösningar är. Vi kommer att prata om de enkla mekanismerna och undersöka vilka av dem vi hittar på en lekplats. Vi kommer att bygga och konstruera med olika material. Vi kommer att lära några ämnesspecifika begrepp. Vi kommer i smågrupper att planera och bygga efter egna skisser.

Begrepp: hävstång, lutande plan, kil, hjul, skruv, stabilitet, hållfasthet, konstruktion, funktion.

 Bedömningsuppgifter

  • Förstå vad som kan vara teknik 
  • Förstå hur teknik har underlättat för människan 
  • Använda ämnes-specifika ord
  • Bygga och konstruera

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen
Teknik åk 3
Uppgifter
Skapa din fantasibro
Hållbarhet och design
Konstruktion