Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vi räknar med pengar.

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi ska lära oss vilka mynt och sedlar vi har och vi ska räkna med dem.

Vad du ska lära dig:

Du ska veta vilka mynt och sedlar vi har i Sverige.

Du ska kunna räkna och växla pengar.

Du ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala för olika saker och hur mycket du ska ha tillbaka när du betalar.

Du ska veta vilka andra betalningssätt det finns.

Hur vi ska arbeta med området:

Vi ska diskutera.

Vi ska arbeta med problemlösning.

Vi ska arbeta med kooperativa strukturer.

Vi ska räkna och växla pengar.

Vi ska se film.

Begreppslista:

Mynt, sedlar, växla, betalkort, pris, betalningssätt

Tidsplan:

2-3 veckor

 

Hur det ska bedömas:

Bedömning gör vi genom regelbundna diskussioner och arbete med problemlösning mm.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback