Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Religion år 2-3 Likheter, symboler, Kristendom, judendom och islam

Sankt Olofs skola, Simrishamn · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vad handlar religion om? Vad tror vi på? Många människor i världen tror på en Gud eller flera. Många gånger grundar sig våra traditioner på den religion vi tror på. Du kommer få förståelse för vad religion är och att alla människor kan tro olika. Men vissa religioner är mer lika än vad man kan tro!

Syfte med arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i egna samhället och på andra håll i världen.
 • Eleven ska uppmärksammas på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
 • Kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Beskrivning av arbetsomådet

Du kommer lära dig om kristendom, judendom och islam genom att vi:

 • ser film
 • har högläsning
 • läser faktatexter
 • arbetar med uppgifter på sin dator

Du kommer lära dig om traditioner och olika heliga platser. Vi kommer studera likheter och skillnader i de tre religionerna.

Du kommer att dokumentera ditt arbete genom bild och texter

Vi kommer att diskutera livsåskådningar och moraliska frågor.

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer bedöma att du kan:

 • beskriva något om de tre religionerna.
 • beskriva några platser för religionsutövning.
 • berätta om några traditioner.
 • muntligt diskutera olika livsfrågor.

Läroplanskopplingar

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Matriser i planeringen
Du kan nu:
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback