Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Den senare delen av järnåldern kallar vi Vikingatiden. De vi kallar vikingar bodde i Danmark, Norge, och Sverige. De var från början bönder men blev så småningom också skickliga upptäcktsresande, handelsmän och krigare.

Mål och syfte

Mål och syfte med arbetsområdet vikingatiden är att eleven ska kunna besvara följande frågor:

- Hur kan vi veta något om vikingatiden?

- Vem bestämde vad i vikingatidens samhälle?

- Vilka platser besökte vikingarna på sina resor och hur kan vi veta det?

- Hur påverkades vikingarna av möten med andra kulturer?

- Vad trodde vikingarna på?

- Vad finns det för historiska spår av vikingarna i dagens samhälle?

- Hur används bilden av vikingarna idag?

- Vad finns det för likheter och skillnader mellan levnadsvillkoren på vikingatiden jämfört med forntiden och nu?

- Varför slutade vikingatiden?

Hur ska vi lära oss?

- gemensamma genomgångar med presentationer

- med hjälp faktatexter och skönlitterära texter

- genom att titta på filmer som handlar om vikingatiden

- med stöd av vår begreppsvägg i klassrummet

 

Bedömning

 Jag kommer bedöma din förmåga att:.

  • berätta om hur människorna levde.
  • ge exempel på spår från vikingatiden som finns idag.
  • förstå och använda begrepp som hör till vikingatiden.
  • delaktighet under lektionerna.
  • ett skriftligt prov.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter