Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Kristendomen och dess inriktningar

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

I detta arbetsområde kommer vi att titta på kristendomen och dess tre stora inriktningar - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

Syfte:

Du ska få ökad kunskap om:

- Kristendomen och dess tre olika inriktningar. (katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan)

- Centrala begrepp inom kristendomen

- Kunna jämföra de tre inriktningarna med varandra när det gäller tro & kyrkobyggnader.

- Hur kristendomen påverkas av och påverkar samhället.

- Hur kristendomen påverkar en troende människas identitet.

- Kunna källkritiska granska några olika typer av källor. 

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, uppgifter och övningar, filmer, enskilda skriftliga uppgifter och prov. 

 

Såhär kommer du att bedömas:

Du bedöms utifrån kunskapskraven nedan, ditt deltagande, prov och enskilda uppgifter. 

 

Tidsplanering (preliminär):

V.10 Genomgång kristendomens ursprung, s, 133-138 i religionsboken.

V.11 Kristendomen, riktlinjer. s, 140-151, 174-180 i religionsboken.

V.12 Vad är typiskt för katolska kyrkan? s,152-159 i religionsboken.

V.13. Vad är typiskt för ortodoxa kyrkan? s,160-161 i religionsboken.

V.14. Vad är typiskt för protestantiska kyrkan? s,162-173 i religionsboken.

        Torsdag Läxförhör - kristendomens tre inriktningar

V.15. Påsklov samt måndag v.16.

V.16. Skriftlig uppgift - Kristendomens påverkan på individ och samhälle. 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter