Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Hastighet, statistik och lägesmått samt sannolikhet

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Detta arbetsområde handlar om hastighet, statistik och lägesmått samt sannolikhet. Du ska få lära dig hur man avläser, tolkar och ritar olika sorters diagram, hur man räknar ut typvärde,och medelvärde. Du kommer också att få lära dig att räkna med hastighet och räkna med sannolikhet.

 Innehåll

  • Avläsa, tolka och rita olika diagram.
  • Räkna ut typvärde, median och medelvärde.
  • Räkna med hastighet
  • Räkna ut sannolikheten för ett visst utfall.

Arbetsmetod

Vi kommer att:

  • Ha gemensamma genomgångar  
  • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
  • Räkna gemensamma uppgifter.

Bedömning

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter och diskussioner. 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inför prov v. 12
Inför prov v.12
Uppgift 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback