Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utvärdering av verksamhetsmålet naturvetenskap grupp Fyren / Jollen Smedby förskola

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Utvärdering på sista reflektionen av varje ämne i årshjulet.

Utvärdering av verksamhetsmålet
Ämne: naturvetenskap 
Datum: 6/3-20 
Deltagande pedagoger: Linnea , Maja och Yvonne 

 

Har vi gjort det vi planerat under ämnet i Årshjulet?

Ja det har vi gjort. Både Jollen och Fyren har bytt sagor i läslyftet.

Arbetet har övrigt fortsatt enligt planeringen.

Det vi planerade med Qr koderna nådde vi aldrig fram till.

 

Hur blev det?

Barnens nyfikenhet, utforskande  och delaktighet har vi sett blivit större.

I och med att Jollen fått nya pedagoger har vi valt att minska arbetat med tvärgrupps aktiviteterna för att bygga på deras vi-känsla.

I läslyftet upplevde vi att barnen behövde få en ny utmaning då dom kan bockarna bruse väl. Dom nyare sagorna uppskattas bättre av barnen. 

 

 

 Har vi uppnått målen vi tog fram i grovplaneringen inför uppstart av ämne?

Vi har uppnått målen delvis genom att vi har valt ut ett träd och pratat om att naturen förändras, arbetet kommer vi fortsatta året ut.

Barnen har fått en medvetenhet om vår närmiljö  kring förskolan.

Vi har uppnått målet med läslyftet genom att vi har berättat och läst saga med rekvisita.

 

 

Hur vet vi det?

Barnen börjar visa förståelse hur olika årstider är , genom att barnen säger ” nu är det snö , nu är det vinter” det ser vi som ett kvitto att det tar till sig det vi pratat om.

vi har vistas i våra närmiljöer, i skogen, lekparken och gått promenader i området.

vi ser att barnen tar till sig sagorna i läslyftet när dom återskapar sagan i leken.

 
Om inte, varför?
 Det målet vi inte uppnått var teknikmålet då fokuset kom på annat, tex uppstart av vårat arbete med barnkonventionen. 

 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter arbetet med årsträdet under dom olika årstiderna. 

Läslyftet fortlöper som tidigare i egen planering.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback