Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favorit matematik VT-20

Björkhagsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

I Favorit matematik 5b kommer vi att räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att träna tabeller och diagram. Vi kommer att arbeta med längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och median.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga
 •  kunna lösa problem i elevnära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om mitt tal är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp hör ihop 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda digitala verktyg

Kommunikationsförmåga

 • kunna använda bilder,symboler,tabeller,grafer och andra matematiska uttryckformer
 • kunna redovisa,samtala,ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Det här ska vi lära:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • tabell och diagram
 • medelvärde, typvärde och median
 • bråkform, decimalform och procentform
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter
 • decimaltal (tiondelar, hundradelar och tusendelar)
 • Taluppfattning inom talområdet 0 - 1 000 000.
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt

Så här arbetar vi:

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B men också arbeta med matte på andra sätt t ex problemlösningsuppgifter. Efter varje avslutat arbetsområde gör vi diagnoser för att se vad du har lärt dig. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

 • Bråk, decimal och stora tal
 • Procent,statistik och sannolikhet
 • Mätning
 • Area,likformighet och skala

 

 • du kommer att få lyssna på genomgångar.
 • du kommer att få förklara hur du tänkt på whiteboard tavlan.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Favorit Matematik 5B.
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter