Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnkonventionen

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi vill belysa Barnkonventionen för barnen för att väcka både nyfikenhet och förståelse.

Barnkonventionen har blivit svensk lag och nu ska vi jobba med detta viktiga tema.

De viktigaste delarna i Barnkonventionen är att:

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Alla barn har rättt att få sina grundläggande behov uppfyllda.

Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad.

 

Mål/syfte

Göra barnen medvetna om barnkonventionen coh ge barnen en förståelse för vilka rättigheter de har.

Stärka barnens självförttroende och självkänsla.

Ge barnen förståelse för sig själva, gruppen och omvärlden.

Synliggöra vår värdegrund.

Samtala med barnen om fördomar och intolerans

Synliggöra Barnkonventionen och göra barnen medvetna om att det finns både rättigheter occh skyldigheter.

Alla är olika och det är okej.

Stärka barns medkänsla och inlevelse i andras situation.

 

Metod:

Titta på film och läsa om barnkonventionen.

Läsa kompisböckerna och böcker om barn med handikapp och barn i andra länder.

Prova att måla med penseln i munnen eller mellan tårna.

  • Arbeta i barnens arbets material om barnkonventionen. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback