Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitalisering

Björkbacken, Hedemora · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

"Barn befinner sig i en digitaliserad miljö och de behöver kompetens för att hantera verktygen och lära sig tekniken bakom."

Mål/ syfte:

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Lpfö18

Vi vill öka nyfikenheten och den egna kunskapen i digitalisering och ge alla barn en likvärdighet i undervisningen kring digitala verktyg.

Vi vill utöka barns kunskap i analog och digital programmering, att barnen ska kunna tolka och kommunicera kring pilar som symbol samt förståelse för att pilarna som symbol visar en riktning. Barnen kan använda sina kunskaper om pilar och riktning för att programmera roboten Bluebot. 

Metod:

Vi kommer att använda bilder på pilar som symboliserar Framåt, Bakåt, Höger, Vänster och Loop och med dem programmera varandra.  
Vi kommer att arbeta med vår robot "Bluebot"och göra enkla programmeringar för att kunna lösa en uppgift. 
Barnen ska få använda exempelvis QR-koder, PicCollage, Moviemaker och Green screen.

Reflektion/analys:

Vi reflekterar över våra dokumentationer och analyserar resultatet i de spontana lärandesituationerna och i den planerade undervisningen och ser hur vi når måluppfyllelsen.

Analysen ligger till grund för vidare undervisning för måluppfyllelse.


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback