Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Bokläsning

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

"Det är tomt i taket nu. Det finns där, även om det inte syns. Jag finns där, även om jag inte syns."

Undervisningen

Du kommer att
  • Läsa boken "I taket lyser stjärnorna"av Johanna Thydell.
  • Skriftligt reflektera över texten utifrån olika frågeställningar.
  • Samtala om boken

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att
  • Muntligt och skriftligt reflektera över boken ”I taket lyser stjärnorna”. 
  • Diskutera boken I taket lyser stjärnorna.

Du ska visa vad du kan genom att

  • Svara på olika frågeställningar rörande bokens innehåll, samt samtala i grupp om boken.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bokläsning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback