Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

I det här ämnesområdet ska du få läsa om Lag och Rätt: Varför det finns lagar. Våra grundlagar. Olika brott och straff. Varför människor begår brott. Hur rättsväsendet fungerar. Hur förövaren, brottsoffret och samhället påverkas av kriminalitet.

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i helklass
 • Vi kommer att läsa olika texter.
 • Du kommer att få göra skriftliga övningar.
 • Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet  i diskussioner på lektioner.
 • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang.
 • Ditt arbete med skriftliga övningar.
 • Utifrån ett prov i samhällskunskap.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Matriser i planeringen
Lag och rätt i Sverige
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback