Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Från frö till frö

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Du kommer att vara trädgårdsmästare för en tid. Vi tittar på hur åkerkålen går från att vara frö, till frö igen.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- enskilt och tillsammans med andra lösa uppgifter
- ta ett ansvar för sina uppgifter och arbetsmiljön i klassrummet
- genomföra enkla undersökningar
- dokumentera enkla undersökningar
- diskutera kring det vi undersökt
- förklara och beskriva olika begrepp t ex groning, pollinering, fröspridning, fotosyntesen, en växts livscykel

Centrala innehållet

Du kommer jobba med att, och ges möjlighet att:

- förstå och förklara vad fröet och frukten har för funktion för växten
- förstå och förklara vad frön och växter behöver för att kunna leva
- förstå och förklara varför gallring behövs
- förstå och förklara hur människor och växter behöver varandra
- förstå och förklara ord och begrepp som så, gro, gallra, pollinering, livscykel
- sätta ut namn på fröets, blommans, biets olika delar och i viss mån förstå delarnas funktion
- binas betydelse för växters fortplantning
- genomföra enkla undersökningar
- dokumentera enkla undersökningar med hjälp av text och bilder

Kunskapskrav

Jag kommer att bedöma hur du kan:

- förklara fröets och fruktens funktion
- förklara vad frön och växter behöver för att kunna leva
- förklara varför gallring behövs
- förklara hur människor/djur och växter behöver varandra
- förstå och förklara flera ord och begrepp som så, gro, gallra, pollinering, fotosyntes, livscykel
- sätta ut namn på fröets, blommans och biets olika delar samt förklara något om delarnas funktion
- ge exempel på binas betydelse för naturen och växters fortplantning
- genomföra enkla undersökningar
- dokumentera enkla undersökningar i text och bild


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
NTA: Från frö till frö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback