Skolbanken Logo
Skolbanken

v.11 - Lilla Älgen - 2020

Fsk Lek & Lär, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Veckoplanering för Lilla Älgen v.11

Veckoplanering - Lilla Älgen v.11

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla;

-         ett […] ordförråd samt förmåga att […] berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sida 14)

-         motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

-         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (sida 13)

-    förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, (sida 14)

 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. (sida 9)

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (sida 16)

 

Mål

-         Att vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteterna.

-         Att vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar.

-         Att barnen får möjlighet att röra på sig.

-         Att barnen får möjlighet att skapa.

-         Att ge barnen en förutsättning för att lära sig mer om Mars och Merkurius.

 

 

Fokusområde

Mars och Merkurius

 

Vi har ännu inte hunnit göra klart rymdraketen som vi har på Lilla Älgen, så denna kommer vi jobba med om vi har en lucka över i planeringen.

 

Måndag

Vi startar igång veckan med att sätta oss ner tillsammans och kolla på hur långt vi kommit med Saturnus som vi jobba med förra veckan. Om det är något kvar att göra, färdigställs det på förmiddagen. Därefter kollar vi på en filmsnutt om Mars och Merkurius för att lära oss hur planeterna ser ut och hur långt ifrån planeten jorden de ligger. Vi färglägger planeterna på papper och skapar planeterna i papje mache. En grupp om 3 barn klistrar på varsin planet.

 

På eftermiddagen fortsätter vi skapandet av Mars och Merkurius i papje mache, men vi går också igenom filmsnuttarna igen för att alla barn som inte var med på förmiddagen ska få en chans att lära sig om planeterna.

 

Tisdag

Under hela tisdagen fortsätter vi med skapandet av Mars och Merkurius. Vi klistrar på de lager tidningspapper vi behöver till våra planeter och målar sedan dessa. De som kan vara med och måla och klistra blir en grupp om 3 och 3 för att alla ska kunna nå till planeten när skapar.

 

Onsdag och torsdag

Under hela onsdag och torsdag fortsätter vi med samma arbete som under tisdagen. Vi vill hinna färdigställa alla våra 4 planeter som vi har valt att jobba med för att kunna sätta upp dessa i taket tillsammans med Stora Älgens planeter.

 

Fredag

Vi behöver se andra miljöer än de på förskolan, därför går vi på en utflykt ut och ser flera delar av Morgongåva efter vi ätit frukt på förmiddagen. Viktigt att vi känner till vår omgivning och närområde för att kunna utveckla rumsuppfattning och lokalsinne.

Innan lunch blir det repetitionssamling om vi hinner, annars tar vi repetitionssamlingen efter lunch. Vi går tillsammans igenom vad vi lärt oss denna vecka. Fokuset är att varje barn ska få uttrycka sina åsikter och tankar samt att träna på at lyssna på vad alla säger och träna på turtagning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback