Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Hållbar utveckling

Dibber Fänsåker, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vårt arbete med hållbar utveckling på Spanarna På Spanarna går de yngre barnen på förskolan, och vi vill fokusera på att introducera begrepp och undervisning kring hållbar utveckling, genom att skapa goda relationer med naturen.

Undervisningsplanering 

Vikten av goda relationer med naturen

 

Syfte

Genom olika aktiviteter i förskolan vill vi ge barnen grunden till en hållbar utveckning och en hållbar framtid. Vi vill belysa vikten av sociala relationer samt vikten av det egna jaget. Vi kommer att fokusera på att alla barn får möjligheten att skapa goda relationer med naturen, då vi anser att man värnar mer om det man har en god relation till.

 

 

Mål

Vi vill att vår undervisning i naturen ger möjligheter att skapa minnen och det band som behövs för att barnen ska känna samhörighet och förstå vikten av att ta hand om vår natur.

 

 

Tillvägagångssätt

Vi kommer lägga fokus på att vistas i olika skogsmiljöer, parker och miljöer i närområdet och lägga vikt vid den del av hållbar utveckling där det ingår hälsasamhällsansvar och sociala relationer

 

Vi kommer även lägga fokus kring att odla, återbruka, sopsortering, plocka skräpmatsituationen samt att skapa med naturmaterial


Odla: Vi vill introducera möjligheten att kunna odla, och inte bara synliggöra processen, utan ge barnen kunskapen om att odla som en del i vårt arbete med hållbar utveckling där det handlar om bland annat vikten av närproducerat, egenförsörjning och ekologiskt. 

Återbruka: Vi vill synliggöra möjligheterna med att återbruka, laga saker som gått sönder samt hitta nya användningsområden för material och leksaker. Vi arbetar aktivt med att ta tillvara på material och förändra i miljöerna för att ge barnen möjlighet att upptäcka nya användningsområden för både material och leksaker.

 

Sopsortering: Vi har olika kärl på Spanarna där vi har bilder på de olika sopsamlarmonstren för att fånga barnens intresse och synliggöra monstrens olika områden. Vi gör barnen delaktiga i sopsorteringen och i den vidare processen när vi slänger det i de olika större sopkärlen utanför förskolan. Vi använder en grön kompostpåse till komposteringsbara sopor. 

Plocka skräp: Vi kommer ha en påse och plasthandskar med oss i vår ryggsäck när vi går på utflykt, till parken eller till skogen. Tillsammans kan vi då ta reda på skräp som vi hittar, slänga det i närmsta sopkorg eller om det behöver sorteras. Det gör vi för att synliggöra vikten av att plocka upp sopor, att inte skräpa ner i vår natur samt att vi får in begrepp och undervisning kring bland annat förmultning och nedbrytning. 

 

Matsituationen: Vi vill ge barnen möjlighet att ta mat själva, då vi anser att det främjar till att barnen tar det de vill äta och den mängd mat de vill ha. På det sättet introducerar vi barnen att redan vid tidig ålder bli medvetna om matsvinn. 

 

Skapa med naturmaterial: Genom att ta tillvara på naturens resurser när det gäller tillgång till naturmaterial så synliggör vi hur vi på ett ekonomiskt, hållbart och kreativt sätt kan skapa både i naturen och genom att vi lånar hem material från naturen. Vi lånar materialen och lämnar tillbaka oanvänt naturmaterial för att synliggöra vart materialet kommer från, och för att få in lärandet kring bland annat djurens nytta av materialet. Här får vi även in begrepp och undervisning kring allemansrätten, hänsyn till djur och natur.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter