Skolbanken Logo
Skolbanken

språkgrupp 2 - v.12 och v.14

Fsk Lek & Lär, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Språkgrupp 2 - v.12 och v.14

 

Syfte:

I läroplanen (Lpfö 18) står det att förskolan ska arbeta för att varje barn utvecklar;

·        både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska (sid. 14)

·        Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sid. 14)

Mål:

·        Att barnet är aktiv på aktiviteten

·        Att barnet försöker uttrycka sig verbalt

·        Att pedagogen erbjuder alla moment som planeringen beskriver

 

Fokusområde

Ordföljd och uttal

 

Genomförande

Under denna aktivitet kollar vi lite på ett material som finns i språkpärmen och som handlar om att man ska rimma. Barnen får sedan ta upp lappar ur en påse och rimma på det som står på lappen. Finns det tid över testar vi några tungvrickare också.

Fokuset för undervisningen ska ligga på barnets individuella aktivitet och leken ska vara grunden för undervisningen vid språkgruppens tillfällen.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback