Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Teknik

·

Årskurs:

4

Vatten och luft

Kristinelundskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och luft varken syns eller luktar. Men vad är vatten och luft egentligen och vad har de för egenskaper?

Detta ska du lära dig om:

  • Vattnets egenskaper, olika former och kretslopp.  
  • Luftens egenskaper och sammansättning.
  • Lära dig att beskriva och ge exempel på några vanliga atomer, molekyler och kemiska föreningar, t.ex. vatten, syre och koldioxid.
  • Tekniska system som t ex avloppssystem, vattenverk och reningsverk.

 

Begrepp:

Atom, molekyl, avdunstning, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, vattnets kretslopp, tekniska system, koldioxid, syre,  atmosfär

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi har genomgångar/diskussioner.

Vi läser texter tillsammans ur t ex läroboken och diskuterar ord och begrepp.

Vi arbetar med olika typer av uppgifter, till exempel  faktafrågor.

Vi tittar på film tillsammans.

Vi gör några undersökningar tillsammans.

 

 

Så här kommer du redovisa det du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du dokumenterar och arbetar med olika uppgifter.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner.

Vi avslutar arbetet med en Diagnos.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Matriser i planeringen
Vatten och luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback