Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Bild

·

Årskurs:

2 - 3

Geometri i ämnet bild

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Några veckor framåt kommer vi fokusera på geometriska former inom konsten och bilden.

Vad är syftet med arbetsområdet? 

Att få diskutera begrepp som förekommer båda inom bildämnet men också i matematiken. Hur bild och matematik hänger ihop.

Vad ska vi lära oss?

Efter att gått igenom konstens grunder med vissa former och grundfärger ska vi fördjupa oss ännu mer i geometriska begrepp och koppla det till skapande.

Hur arbetar vi?

Vi kommer gå igenom former, linjer och hur vi mäter och sedan använda de figurer vi får fram till att bygga upp en stad.

Hur bedöms våra kunskaper?

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång utifrån processen och aktivt deltagande.

 

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback