Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse

023271 Förskolan Knutbygården, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll:

1.Kartläggning.

Vi ser att barngruppen har ett stort behov av rörelse, både för en god grundkommunikation, utveckla grovmotorik och grundrörelser och för att göra av med energi för bättre arbetsro och mindre konflikter.

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Samtliga barn har arbetsro och förmåga att koncentrera sig i stillasittande undervisningssituationer och i rutiner såsom vila och matsituation.

Samtliga barn har en god grovmotorik och behärskar grundrörelserna.

Samtliga barn upplever att rörelse och fysisk aktivitet är lustfyllt.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Se nedan

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  • Vi utnyttjar vårt närområde för att möjliggöra varierad fysisk aktivitet. Promenader, skogspromenader, lekparksbesök och bollplan.
  • På gården använder vi material för att bygga hinderbanor. Tar ut högtalaren för att ha dans och gympa på gården.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  • Nyttjar torget och rörelserummet för motoriska lekar och dans. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Genom att som pedagoger delta i lekar och aktiviteter förmedlar vi lustfylldhet och inspirerar barnen till att delta.

Vi presenterar olika rörelseaktiviteter när vi ser att barnen visar ett stort rörelsebehov. Till exempel genom att presentera olika övningar och använda oss av timer.

Vi arbetar med positiv förstärkning och uppmuntrar barnen till att våga prova och kämpa vidare. Vi förmedlar att det är okej att inte kunna allt utan att våga prova, de behöver inte bli rätt. 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Olika promenader till varierade destinationer och i olika terräng, backar, ojämn mark osv.

Dans

Gympa där barnen får möjlighet att öva på att följa instruktioner, repetera och prova nya rörelser, öva kroppsuppfattning, avståndsuppfattning och motorik.

Besök i lekparker där barnen får möjlighet att utmana såväl grovmotoriken som sin fysiska förmåga.

Idrottslekis för 5-åringarna

Använda oss av smartboard/projektor för att se på rörelseklipp på Youtube, exempelvis Just dance

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

Skriver ut bilder av de rörelser vi använder så att barnen kan samlas vid, samtala och genomföra rörelserna på eget bevåg. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback