Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska, Teknik

·

Årskurs:

1

Programmering årskurs 1

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Visste du att många saker runt om kring dig är programmerade? Att programmera betyder ungefär att skriva instruktioner. De instruktionerna brukar kallas för "kod". Detta kommer du lära dig.

Syfte

Vi lever i en värld av teknik, och oavsett vad du kommer att arbeta med som vuxen behöver du ha förståelse och kunskap om vad programmering innebär.

Vad ska jag lära mig?

Under detta tema kommer du att få lära dig mer om programmering. Du ska bli medveten om att programmering är en slags instruktion och att många saker runt omkring oss är programmerade.

Under detta tema ska du träna dina förmågor att:

 • följa och ge muntliga/skriftliga instruktioner.
 • se och återupprepa mönster.
 • delta i samtal kring problemlösning 
 • använda begrepp som tillhör området (programmera, kod, loop och bugg)

 

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att:

 • Lära oss att instruktioner ska vara korta och tydlig
 • Se på programmet Programmera Mera från UR
 • Tillsammans fundera över vad som är programmerat i vår omgivning. 
 • Träna begreppen genom olika övningar. 
 • Träna oss på att ge muntliga och skriftliga instruktioner till varandra genom t.ex. pilprogrammering
 • Träna oss på att följa andras muntliga och skriftliga instruktioner
 • Arbeta med program på Ipad
 • Få programmera en Beebot
 • Arbeta med mönster och problemlösning

 

 

Bedömning

Vi ser att du deltar aktivt i samtal omprogrammering, och att du deltar i de praktiska övningarna.

Du kan enkelt förklara några begrepp kopplade till programmering.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter