Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Åsiktsbaserade texter

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vad är en debattartikel? Att debattera och argumentera i skrift.

 Åsiktsbaserade texter

 

Utgår från läromedlet Spegla språket 8 (både grundboken och textsamling) finns upplagd i er bokhylla på inläsningstjänst).

När du har arbetat med kapitlet ska du:

  •          Känna till vad en debattartikel är         
  • Känna till hur den är uppbyggd
  •          Känna till något om språket i en debattartikel
  •         Kunna skriva en egen debattartikel
  •          Ha läst och undersökt några debattartiklar

Vecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

11

Introduktion av området.

Genomgång

Gemensam läsning

 

Genomgång

Gemensam läsning

Läsa debattartiklar

”Situationen i Sverige är akut- även för vuxna” + uppgifter

 

12

Läsa debattartikel ”Situationen i Sverige är akut- även för vuxna” + uppgifter

 

Läsa ”Ta nyanländas hörselskador på allvar” + uppgifter

Läsa ”Ta nyanländas hörselskador på allvar” + uppgifter

Lämna in uppgifter

13

Genomgång skrivmall

Skriva en egen debattartikel

Skriva en egen debattartikel

Skriva en egen debattartikel

 

 

 

14

Skriva en egen debattartikel

Skriva en egen debattartikel

Skriva en egen debattartikel

Lämna in debattartikeln

 

 

15

Min praktik – repeterar kring CV och personligt brev

Min praktik

Långfredag

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Skriva debattartikel
Uppgifter
Läsförståelse Debattartiklar
Debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback