Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

FiskenVT20: Samplanering Förberedelse Teknik och matematik 1

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Planerade undervisningstillfälle. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle

Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var

 

Ämne: Teknik och matematik

Datum: v. 11

Deltagande pedagoger: Isabella, Jeanette, Dorota 

 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Vi tog fram en karta över Österåker som kommer sättas upp ovanför soffan på Fisken. På kartan ska vi markera barnens bostäder med en röd prick, röd tråd och barnens bilder. Vi skrev upp och laminerade bilderna som ska användas vid undervisningen. 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

Vad: 

"Här bor jag"-arbete med analog och digital karta. 

Barnen ska få möjlighet till att samtala, reflektera och tolka av kartor både i analog och digital form. Vi ska även använda oss av kartor för att kunna besöka varje barns bostad. 

Hur:

  1. En undervisningsgrupp ska samlas på avdelningen i köket. Barnen ska sitta vid bordet och titta på kartan. Tillsammans ska vi försöka reflektera kring kartan och tolka symboler som finns på den: Hur markerar man vägar, hus, skogar, sjöar osv? Hur ska man hålla i kartan för att hitta rätt? Tillsammans med pedagogen ska barnen försöka hitta förskolan och andra kända platser på kartan. Sedan ska barnen med pedagogens stöd, en efter en, hitta sina adresser på kartan och markera de med en röd prick. Varje adress ska skrivas ner på varsin lapp som kommer sitta på väggen under barnens foto. De barn som vill kan skriva sin adress själva, de som inte vill kan be pedagogen om hjälp. Lapparna tillsammans med barnens bilder ska sättas upp runt kartan. Barnen ska rita egna kartor under tema: Min väg hem. Deras ritningar ska sättas upp bredvid deras bilder. 

  2. Nästa dag kommer undervisningsgruppen ta med sig en iPad och med hjälp av Google Maps promenera till barnens bostäder. Vi ska gå först till de av barnen som bor närmast förskolan. Vi planerar att besöka en/två adresser under varje utflykt. 

Vem:

Vi kommer arbeta uppdelade i tre mindre grupper med 6/7 barn i varje grupp. En pedagog ansvarar för undervisning i en grupp. Två grupper och två pedagoger ska samarbeta under utflykter. 

När:

På måndag ( ansvarande pedagog Isabella), tisdag ( ansvarade pedagog Jeanette) och onsdag ( ansvarande pedagog Dorota) efter fruktsamlingen på förmiddag, ca. kl 9:30-10:30. 

Var:

På avdelningen Fisken, vid bordet i köket samt i förskolans närmiljö. 

Varför:

För att skapa möjlighet till att utveckla sin rumsuppfattning och förmågan att orientera sig i förskolans närmiljö. 

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

 Vi ska dokumentera aktiviteten med hjälp av bilder och filmer samt barnens egna alster. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback