Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 juli 2023

Du ska få lära dig om hur livet var för människorna under vikingatiden. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet och om hur deras resor och möten med nya länder och kulturer förändrade vårt rike. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatiden.

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter det här arbetsområdet ska du:

  • Känna till när vikingatiden var och några kännetecken från den tiden samt känna till någon person från perioderna.
  • Känna till människornas vardagsliv och kunna jämföra med våra levnadsvillkor idag.
  • Veta något om resorna, vart och varför de reste.
  • Veta något om asagudarna och den tidiga kristendomen och kunna reflektera över hur tron påverkade människorna då och idag.

 

Period

Vi kommer att arbeta med vikingatiden under veckorna 6-11. 

 

Arbetssätt

Varje nytt område inleds med en genomgång av området och gemensam läsning av tillhörarande text.

Sedan kommer du på olika sätt arbeta vidare med innehållet, genom diskussioner, genom att arbeta med arbetsblad eller i fördjupningar i smågrupper. 

Vi kommer att se på filmer som knyter an till arbetsområdena.

sli.se Resan tillbaka del 1 - En färd till vikingatiden.

sli.se Resan tillbaka del 2 - Husfrun och trälarna.

sli.se Flickornas och kvinnornas historia

sli.se Birka - Vikingastaden

sli.se Vikingar i väst

 

Begreppslista

Del 1:                    

ätt, smedja, slägga, vikingatåg, husbonde,  husmor, träl, krigsbyte, bärnsten, tjära,                     

slav, slav, ökänd, flotta, plundring, köpmän, härska, härja, koloni

Del 2:

marknad, hantverkare, arkeolog, missväxt, väsen, helig plats, tempel

offer, släktsaga

 

Utvärdering 

Din arbetsinsats och dina kunskaper bedöms fortlöpande.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv på lektioner, ställa frågor och delta i diskussioner. 

Arbetsområdet kommer att delas upp i två delar med tillhörande prov. Till proven får du ett instuderingspapper som du kan ta hem och öva till.

 

Vi läser ur: PULS Historia, 4-7 + 16-43

Under v 11-13 kommer vi att arbeta med Livet i vikingabyn, vikingatåg och -resor (s 16-29) och ha Vikingaprov 1.

Under v 14-18 arbetar vi med källor, Birka, asagudarna, bildandet och kristnandet av Norden (s 30-43) och ha Vikingaprov 2.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback