Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Hållbar utveckling energi

Gonäs förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Vi vill lära barnen mer om olika energikällor och få dem att tänka energismart.

 

 

 

Var är vi?

 På vår nya förskola har det installerats solcellspaneler. Till detta finns det mätare som visar hur mycket el som alstras. Detta intresserar både barn och pedagoger, utifrån det kommer vi att ha aktiviteter, som att undersöka vad solcellerna ger vid olika väderlekar och vid olika årstider. Vi kommer också att jämföra med andra energikällor för att jämföra hur de påverkar djur och natur.
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Vart ska vi?

 
Vi vill arbeta med hållbar utveckling och få barnen intresserade av klimatsmart energi inför framtiden.
Barnen är delaktiga genom att de får läsa av mätaren för solcellerna och göra diagram. Beroende på vad barnen visar intresse för, kommer vi att fördjupa oss utifrån detta.

 

 

  


Hur gör vi?

 I vårt arbete med hållbar utveckling vill vi jämföra olika energikällor för att se vilka som är bra för klimatet. Vi ska forska tillsammans med barnen genom att läsa om det i böcker och leta information på nätet. Barnen får vara delaktiga genom att de får läsa av mätaren för solcellerna och göra diagram. Beroende på vad barnen visar intresse för, kommer vi att fördjupa oss utifrån detta.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback