Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Sex och samlevnad

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

I denna kurs ska vi ska samtala om känslor, kärlek, sex och relationer. Vad det är som händer när kroppen kommer in i puberteten. Kort och gott så kommer det att blir en kurs om kropp och knopp!

Förmågor som ska tränas

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att arbeta i gleerups kapitel om "pubertet, identitet och kärlek".

Vi kommer huvudsakligen att arbeta enskilt men vid några tillfälle blir det i mindre grupper.

Vi kommer att ha grupp- såväl som gemensamma diskussioner.

Vi kommer att se film, animationer och bilder för att förtydliga och förstärka kursinnehållet.

Vi kommer att söka information på frågor och spela "Pubertetsspelet"


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback