Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02c

Geometri

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Centralt innehåll * Sats och bevis *Några satser och vinklar * Likformighet * Kongruens * Koordinatgeometri

Geometri

Centralt innehåll

·          Sats och bevis

·          Några satser om vinklar

·          Likformighet

·          Kongruens

·          Koordinat geometri

V

Innehåll

Mål

Sidor

11

3.1 Vinklar

A. inledning

B. Yttervinkelsatsen

C. Randvinklar och medelpunktsvinklar

 

A.      Några geometriska begrepp(rät linje, sträcka, stråle, namn på vinklar och bisektris..

B.      Kunna yttervinkelsats y=u+v

C.      Kunna de olika begreppen: cirkel, korda, diameter, cirkelbåge, tangent, randvinkel och medelpunktsvinkel.

 

A.      Sid. 148

Upp. Sid.149

B.      Sid. 150

Upp.sid.151

C.      Sid. 153

Upp. Sid. 155, 156

11

12

3.2    Likformighet

A.      Inledning

B.      Topptriangelsatsen och transversalsatsen.

C.      Area och volymskala

D.      Några bevis med likformighet

E.      Kongruens

 

 

A.      Kunna likformighet (månghörningar, trianglar)

B.      Kunna topptriangelsatsen och transversalsatsen

C.      Kunna area och volymskala skillnaden.

D.      Kunna några bevis för likformighet.

E.       Kunna begreppet om kongruens

 

A.      Sid 157

Upp.sid. 160,161

B.      Sid. 159

Upp.sid 161

C.      Sid. 162

Upp.sid 164

D.      Sid 166

Upp.sid. 167

E.       Sid. 168

Upp. Sid.169

13

3.3. Koordinatgeometri

A. Avståndsformeln

B. Mittpunktsformeln

 

A.      Kunna använda och förstå avståndformeln.

B.      Kunna använda mittpunktsformeln

 

A.      Sid. 172

Upp. Sid 173

B.      Sid.174

Upp. Sid.175

 

Sammanfattning +diagnos

Sammanfattning +diagnos

Sid.177, sid. 179

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback