Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Sekter, frikyrkor eller naturreligioner

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Arbete om någon sekt, frikyrka eller naturreligion

 

2. Faktatext om en sekt, frikyrka eller naturreligion

Du ska skriva en faktatext om en sekt, frikyrka, eller naturreligion. Du väljer själv. Jag kommer att hjälpa dig med några källor, men du ska hitta minst en källa själv. Tänk på att vara källkritisk. När du skriver källkritiken använder du dig av de frågor som du fått av mig. 

Faktatexten ska skrivas i löpande text med valfria underrubriker. 

Exempel på frågor du kan besvara i ditt arbete: 

När bildades gruppen/religionen?
Vem är ledare?
Hur många medlemmar finns det?
Var i världen finns gruppen/religionen?
Hur fungerar organisationen?
Vad är typiskt för just den grupp du valt?
Nämn några av gruppens kännetecken
Vad händer om någon går ur gruppen?
Varför du valde du just den grupp du gjorde?


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter