Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering thailändska v.10-17

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Under denna period kommer vi att arbeta med att tala, lyssna och samtala. Vi kommer att prata om de fyra årstiderna. Vi går igenom vad varje årstid innehåller och vad som är speciellt med årstiden. Förklarar ord och begrepp på svenska och thailändska. Därefter tar vi upp skillnaderna mellan de svenska och thailändska årstiderna. Vi pratar även om några kulturella och ekonomiska skillnader som är kopplat till olika årstider.

Arbetsområde

- Prata och förstå

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

- Se nedan

Konkretiserade mål för eleven

- vi kommer att lära oss hur man säger olika ord och begrepp om årstider

 

- vi kommer att öva så att man kan prata om vädret i Sverige och Thailand både skriftligt och muntligt

 

Undervisning och arbetsmetoder

- läraren berättar och förklarar för eleverna

 

- läraren skriver på tavlan och ger exempel på ord och begrepp

 

- eleven skriver och gör en presentation om årstider

 

- eleven presenterar på thailändska och berättar om årstider

 

Eleven har uppnått målen när...

- eleven kan skillnader mellan årstider i Sverige och Thailand

 

- eleven har förståelse för olika årstider och säsonger

 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
Modersmål åk 4-6 Mölndal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback