Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi Åk 8 - Vt 2020

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Under ett antal veckor framöver kommer vi att lära oss om ekologi och ett flertal processer i denna.

 

 

 

Planering – ekologi Åk 8 Ht-2018

VAD:

Vi kommer lära oss några nya viktiga begrepp:

 • Ekologi - en vetenskap om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
 • Ekosystem - ett begränsad område där vi studerar samspel mellan alla varelser som lever i en vald område.
 • Population och samhälle - alla växter och djur som tillhör samma art inom ett ekosystem bildar en population.
 • Nedbrytare - bakterier och svampar, de lever på döda växter och djur, då förvandlas döda organismerna till jord igen.
 • Ekologisk nisch - de delar av ekosystem som en viss art utnyttjar
 • Näringskedja - ett modell som förklarar hur organismerna är beroende av varandra
 • Producent - växter som producerar näring
 • Konsument - växtätande djur
 • Toppkonsument - rovdjur
 • Näringsväv - Olika näringskedjor, där vissa arter är beroende av olika näringskedjor
 • Näringspyramid - visar att det försvinner energirik näring på vägen från växterna till rovdjuren. Det behövs mycket växter för att försörja ett litet antal rovdjur.

 

Centralt innehåll:

·         Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

·         Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

·         Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 

HUR:

Grupparbete och redovisning i Ekologi

 

Grupp1 

Grupp2 

Grupp3 

Grupp4 

Grupp5 

Grupp6 

Näringskedjan, näringsväv, näringspyramid, Toppkonsumenter 

s.196-200 

s.234-236 

Sjöar och hav som ekosystem 

s.212-222 

Kretslopp: närsalter, kolets, vattnets 

Ekologisk fotavtryck 

s.228-230 

s.200-202 

Miljöproblem och människans påverkan på naturen 

s.223 och 240-243 

Bergarter, jordarter, skogen som ekosystem, ekosystemtjänster, 

Turism och miljö.232-233 och 238 

Djur med ryggrad – Hållbar utveckling t.ex. varg i Sverige och Miljömål

s.138 

s.140-146 

s.231 

   

Ekologiska modeller: Näringskedja, Toppkonsumenter, Näringsväv, Näringspyramid

Begrepp: djursamhälle, ekologi, population, ekosystem

 Skogen som ekosystem: Skogens fyra skikt - trådskikt, Buskskikt, fältskiktet, bottenskiktet

Markens innehåll, Lövskog, Barrskog, Urskog, Kulturskog, Biologisk mångfald

Begrepp: törna, jordmån, jordart, bergarter

Sjön som ekosystem, Stranden, Den djupa botten, Det fria vattnet

Näringsfattiga sjöar, Näringsrika sjöar, Försurning av sjöar, Hur påverkas djuren, Att minska försurningen

Ekosystem tjänster - skogen

Kolets kretslopp, närsalter-, vattnetskretslopp

Begrepp: närsalter, avfall, kretslopp, berggrund, rovdjur, växtätare, näringsrik, nedbrytare

Begrepp: Fossila bränslen, Fossil, Svavelsyra, Salpetersyra, Övergödning

 

 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/det-hydrologiska-aret-1.280

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift Källkritik
Uppgift 1 Vem äter vem i skogen
Uppgift 2 Konstruera en näringsväv
Uppgift 3 - examinerande - Ekosystem tjänster
Power Point Ekologi
Power Point - Eklogi i havet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback