Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Människans kropp åk 8 D (S)

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Vår kropp är fantastisk. Kroppen pratar med oss hela tiden och berättar vad den behöver och hur den mår. Är man hungrig kurrar magen, är man trött så gäspar man och om du anstränger dig börjar du andas fortare. För att kroppen ska må bra behöver vi få i oss olika näringsämnen och ett system som transporterar runt ämnen i vår kropp. Men vår kropp utsätts även för faror och därför behöver du olika skyddsmekanismer.

vecka

Tisdag 

Torsdag  

Fredag

7

Lektion 1. 

Kap 6.1 Celler i samarbete

 

Läs s 234-235 i biologi Spektrum eller 

Lyssna

 

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-1-celler-i-samarbete/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

 

https://www.youtube.com/watch?v=95L455kWoao

 

Lektion 2 

Kap 6.2 Maten ger näring

 

Läs s 238-241 i biologi Spektrum eller 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-2-maten-ger-n-ring-till-cellerna/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5qOdWmtoQM

 

Svara på frågorna på s. 4-8 i arbetshäftet

Lektion 3 

Kap 6.2 Maten ger näring

 

Läs s 238-241 i biologi Spektrum eller 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-2-maten-ger-n-ring-till-cellerna/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YcYh27iI7c

Svara på frågorna på s. 4-8 i arbetshäftet21 i arbetshäftet

 

 

 

 

8

sportlov

9

Prao 

 

 

Tisdag 

Torsdag  

Fredag  

10

Lektion 4

 Kap 8.2  Din kost

 

Läs s 312-317 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/8-halsa-och-sjukdom/8-2-tr-ning--mat-och-s-mn/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

kolhydrater:

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIOQGS9MJQQ

proteiner:

https://www.youtube.com/watch?v=L_V5TwoYbRg

fetter:

https://www.youtube.com/watch?v=FXfZa7BKyGc

vitaminer och mineraler: 

https://www.youtube.com/watch?v=3v0tofaMLzY

 

Svara på frågorna på s. 9-11 i arbetshäftet

Lektion 5

 Kap 6.3 Andningen fixar syre till cellerna

 

Läs s 242-244 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-3-andningen-fixar-syre-till-cellerna/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=0BKdo2FA1Ck

 

Svara på frågorna på s. 12-13 i arbetshäftet

 

Lektion 6 

Kap 6.4 Hjärtat och blodomlopp

 

Läs s 245-251 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-4-hj-rta-och-blodomlopp/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=Wc2AXZ8EWfs

 

Svara på frågorna på s. 13-20 i arbetshäftet

 

 

Tisdag  

Torsdag

Fredag 

11

Lektion 7 

Laboration ”Prov på mat”

 Lektion 8

 Kap 6.4 Hjärtat och blodomlopp

 

Läs s 245-251 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-4-hj-rta-och-blodomlopp/lyssna-p--texten

 

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=a4pBW4I-vYs

 

Svara på frågorna på s. 13-20 i arbetshäftet

Lektion 9

Kap 6.4 Hjärtat och blodomlopp

 

Läs s 245-251 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-4-hj-rta-och-blodomlopp/lyssna-p--texten

 

 

Svara på frågorna på s. 13-20 i arbetshäftet

13

Lektion 10

 

1. Planera en systematisk undersökning

2. Genomföra en systematisk undersökning

”Hur andras vi och hur mycket rymmer lungorna?”

3. ”Hur snabb är din puls?”

 

 

Lektion11

 Kap 6.4 Utsöndringsorgan 

 (Hjärtat och blodomlopp). 

 

Läs s 252 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-4-hj-rta-och-blodomlopp/lyssna-p--texten

 

genomgång:

https://www.youtube.com/watch?v=x5YhPlO5_jM

 

Svara på frågorna på extra arbetsblad

Lektion 12

Kap 6.5 Så försvarar sig din kropp

 

Läs s 253-256 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-5-s--f-rsvarar-sig-din-kropp/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=63QPHE4teY4

 

Svara på frågorna på s. 21-23 i arbetshäftet

14

Lektion 13

Kap 6.5 Så försvarar sig din kropp

 

Läs s 253-256 i biologi Spektrum eller 

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-5-s--f-rsvarar-sig-din-kropp/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=63QPHE4teY4

 

Svara på frågorna på s. 21-23 i arbetshäftet

Lektion 14

Repetition 

 

1. Läs eller Lyssna på kap 6 och 8.2

2. Läs dina svar i häftet

3. Titta på genomgångar

4. titta på studi.se

Lektion 15 Prov 

 

Matspjälkning och näring

Andning

Utsöndringsorgan

Cirkulationsorgan

15

lov

Lov

lov

 

  

 Syftet med undervisningen:

Tanken är att du ska lära dig  om din kropp och hur den är uppbyggd och fungerar. Det ger din kunskap om hur du tar hand om din kropp på bästa sätt.

 

Vilka förmågor ska du träna: 

 • Granska, kommunicera och ta ställning
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband 
 • Genomföra och utvärdera systematiska undersökningar

 

Vad ska du lära dig:

Ha kunskaper om kroppens olika organsystem och hur de samarbetar:

 • Matspjälkningsorganen
  • Redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
  • Redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen 
  • Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen
 • Andningsorganen & Cirkulationssystemet
  • förklara vad vår kropp behöver syre till
  • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
  • kunna förklara varför vi måste äta mat och hur kroppen förbränner maten
  • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
  • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av
 • Utsöndringsorganen
  • Redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar
 • Immunförsvaret
  • Förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
  • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar
  • Förklara vad allergi är och hur den kan framkallas 

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper i diskussioner, genom arbetsuppgifter, laborationer och på ett avslutande prov. 

 

Bedömningen grundar sig på hur väl du: 

 • kan samtala om och diskutera frågor som rör människokroppen samt ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som gör att diskussionerna går framåt
 • har tillgodogjort dig kunskaper om biologiska begrepp och kan använda dessa för att ge exempel på och beskriva samband i människokroppen
 • genomför och utvärderar undersökningar 

 

Arbetssätt: 
Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, läsa faktatexter, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint-presentationer, diskussioner, kahoot, jobba med studi och Libers webbapp (begreppsmaskinen), sång och laborationer där vi bearbetar områdets olika begrepp. 

Området kommer att redovisas genom inlämningsuppgifter och skriftligt prov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback