Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8 - 9

Bildanalys reklam åk 8

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Bilder av alla de slag omger oss i dagens samhälle, inte minst reklambilder. I det här arbetsområdet skall du undersöka reklambilder på djupet. Du skall öva på att beskriva vad du ser och sätta ord på de tankar och känslor bilden väcker hos dig. Ditt fokus när du analyserar bilderna skall vara på hur kvinnor och män framställs, och vilka signaler detta sänder ut om kön, makt och sexualitet. Genom att studera hur reklambilderna är uppbyggda, vilka signaler de sänder ut samt hur vi tolkar dessa ökar medvetenheten om hur och att bilder påverkar. Vet vi dessutom att reklambilder ofta är manipulerade är det lättare att vara kritiskt till det vi ser - något som är viktigt i dagens samhälle där vi översköljs av bilder som vill påverka oss.

Uppgiftens instruktioner är delade via classroom. 

Inlämning är tisdag vecka 11.


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Bildanalys åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter