Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text - artikel

Riala skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

En artikel är en kortare text som oftast innehåller en nyhet som du kan läsa i dagstidningar. Tidningarna publicerar även sina artiklar på deras hemsida.

Målet med uppgiften är att alla ska skriva varsin artikel om en person/händelse. Artikeln ska skrivas på er Ipad eller för hand.

Vad är en artikel? På vilket sätt är en tidningsartikel uppbyggd? Vi kommer gemensamt gå igenom strukturen för hur en artikel är uppbyggd och läsa igenom flertal artiklar tillsammans och plocka ut och analysera hur de är uppbyggda.

 

Artikeln du sedan skall skriva behöver innehålla:

- Tydlig och intresseväckande rubrik.

- Ingress

- Brödtext- innehållet kan du söka du upp i böcker, internet och filmer.

(valfritt - 1 bild som illustrerar artikeln på ett bra sätt. Alla bilder skall ha en bildtext som förklarar bilden.)

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Återberättande text - artikel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback