Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och procent åk7

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

 

Pedagogisk Planering ”Bråk och procent”

 

 

 

Syfte

 

Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga inom Bråk och Procent. Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.

 

 

 

 

 

Genomförande

 

Under detta arbetsområde använder vi oss bland annat av följande arbetssätt:

 

·         Lärarledda genomgångar/diskussioner

 

·         Gruppuppgifter

 

·         Problemlösning

 

·         Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap. 4 ”Bråk och procent”

 

·        
Övningsblad, Matteappen mm.

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 10. Provet kommer att ge möjlighet att visa båda grunder och högre förmågor. 

 

För bedömning av området efter avslutat arbete se matrisen som ligger under planering 

Tal åk7 ht-19 + Matris för övriga områden

 

 

 

Förmågor som bedöms:

 

 

 

Problemlösningsförmåga

 

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

 

Förståelse av begrepp

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

 

Metods förmåga

 

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

 

Resonemang och kommunikationsförmåga

 

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra till exempel genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

 

 

 

 

Preliminär veckoplanering ”Bråk och procent” år 7

 

Ta ansvar för att du följer med i planeringen och räknar ikapp vid behov. Om inte mattelektionerna räcker till behöver du även räkna under Elevens val och läxhjälpen men även hemma. Du har även ett ansvar för att säga till mig om du behöver hjälp! Bocka gärna av i planeringen när du känner att du förstår varje delkapitel.

 

 

 

Vecka

Genomgång av:

Uppgifter att räkna i boken:

49

·         Start ”Bråk och Procent” med Tal i bakform 4.1

·         4.2 Jämföra bråk

 

·        
4.1 Tal i bråkform

·        
4.2 Jämföra bråk 

50

·         Forts. 4.2 Jämföra bråk

·         4.3 Förlänga och förkorta bråk

·        
4.2 Jämföra bråk

·         4.3 Förlänga och förkorta bråk

51

Två lektioner

·         Forts. 4.3 Förlänga och förkorta bråk + 4.4

4.3   Förlänga och förkorta bråk

52 och 1

Jullov

Jullov

2

Två lektioner

·         4.4 Addition och subtraktion av bråk


4.4 Addition och subtraktion av bråk

3

 

·         4.5 Multiplikation av bråk

·         4.6 Andelen i procentform


4.5 Multiplikation av bråk

4

·         Fort. 4.6 Andelen i procentform

·         4.7 Beräkna andelen vid förlängning


4.6 Andelen i procentform

5

·         Forts. 4.7 Beräkna andelen vid förlängning

·         4.8 Beräkna delen med huvudräkning


4.7 Beräkna andelen vid förlängning

6

·         Forts. 4.8 Beräkna delen med huvudräkning

·         4.9 Beräkna delen


4.8 Beräkna delen

7

·         Forts. 4.9 Beräkna delen

·         4.10 Beräkna det hela4.9 Beräkna det hela

4.10 Beräkna det hela

8

Sportlov

 Sportlo

9

·         Fort. 4.10

·         Kapiteltest och sen antingen basläger eller hög höjd.

·        

4.10 Beräkna det hela

·         Öva inför provet: repetera med hjälp av kap. 4.1 – 4.10, stenciler samt matteappen.

10

Prov

Jobba med Basläger/Hög höjd i Prio

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback