Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3 - 6

Poesi

Enheten för flerspråkighet, Stenungsund · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Acrostic? Clerihew? Limerick? Haiku? I detta arbetsområde ska eleverna få möjlighet att lära sig om olika typer av poesi. Förstå skillnader mellan dem, förstå budskapet och skriva egna för varje typ.

Poems (Poesi, dikt)

I detta arbetsområde ska eleverna få möjlighet att lära sig om olika typer av poesi. 

Förstå skillnader mellan dem, förstå budskapet och skriva egna för varje typ.

Viktiga begrepp att kunna:

 Poem 

an arrangement of words written or spoken: traditionally a rhythmical composition, sometimes rhymed, expressing experiences, ideas, or emotions in a style more concentrated, imaginative, and powerful than that of ordinary speech or prose: some poems are in meter, some in free verse (Collins dictionary).

A poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines which rhyme.  (Collins dictionary).

Poetry - a form of literature

 

Types of poems

Poem / Poetry

adjective

Acrostic

 

synonym

Clerihew

 

antonym

Limerick

 

rhyme

Haiku

 

syllable

   

stanza

 

Kunskapsmål enligt det centrala innehållet 

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna, samtala

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av lyrik och sagor från områden där modersmålet talas. 

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord

Kultur och samhälle

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Kunskapskrav

kan läsa elevnära åldersanpassade texter med viss flyt

kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget

kan visa grundläggande läsförståelse

kan föra enkla resonemang om textens budskap

kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

samtala med huvudsak fungerande ord och begreppsförråd

 

Bedömning baseras på:

Elevens deltagande i helklass- och gruppaktivitet och diskussioner.

Elevens resultat på individuellt arbete i form av en samling av färdigskrivna dikter.

Elevens förklaring och resonemang under lektionsförhör.

 

Eleven ska kunna:

förklara vad de olika typer av poesi är och dess typiska drag

se skillnad mellan de olika typer av poesi

förstå budskapet

skriva egna texter för varje typ av poesi

använda olika verktyg för att slå upp ordbetydelser och synonymer (i tryckt form och digitalt)

Genomförande:

Del 1: Acrostic

written using the letters in a topic word

topic word letters are used as beginning letters for words and phrases that tell about the topic word

topic word is written vertically and words or phrases that describe the topic are written left to right.

Conventions on:

adjective (adjektiv) - a word that describes a thing, idea or living being (beautiful)

synonym (synonym) - another word with the same meaning (smart - intelligent)

using a dictionary and thesaurus - in book form and digital form.

Resources

Video on adjectives KS1 - Wizard story

Worksheet on what is an adjective on LP2

Worksheets in adjective and adverb wow words workbook

 

Del 2: Clerihew

developed by Edmund Clerihew Bentley (1875-1956) popular English novelist

fun and whimsical that are 4-lines long with pattern a-a-b-b

1st and 2nd lines rhyme with each other

3rd and 4th lines rhyme with each other 

1st line usually names a well-known character

2nd line ends with a word that rhymes with the character’s name

funny, appropriate and good-natured

Conventions on:

rhyming patterns (rim)

adjectives (fortsättning på adjektiv)

Del 3: Limerick

rhyming, humorous, often nonsensical five-line poem

1st, 2nd and 5th lines rhyme (triplet) with same number of syllables

3rd and 4th rhyme (couplet) with same number of syllables

often begin with: There once was… or There was a….

Conventions on:

rim- och stavelse mönster (rhyme and syllable patterns)

fortsättning på synonymer

Del 4:  Haiku

 generally written to describe nature

3-line stanza with a total of 17 syllables

pattern is 5-7-5

do not rhyme

Conventions on:

 syllabication

descriptive adjectives (användning av beskrivande ord)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter