Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6 - 9

Samhällskunskap VT åk 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vi kommer att prata om vilka skyddsnät som finns för barn i olika livssituationer i skolan samt i samhället. Vi kommer att gå igenom de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen. Hur ser de ekonomiska villkoren ut för barn i olika delar av världen? Vi kommer även att kika på hur relationen mellan arbete-inkomst- konsumtion ser ut.

 

Konkretiserade mål

 • Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
 • Du kan undersöka frågor du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
 • Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar kring de olika områdena, b la använda activeboard. Se korta filmsekvenser tillhörande olika områdena. Vi kommer att diskutera i helklass samt i smågrupper. Vi kommer att arbeta med uppgifter till texter i Geografiboken samt andra källor. Eleverna kommer att göra en Google presentation gällande en nominerad kandidat i World´s Childrens Prize samt presentera detta för åk 4 sam 5.

Begrepp

 • Konsumtion
 • Inkomst
 • Utgifter
 • Bidrag
 • Försäkringar
 • Fackförening
 • Ränta
 • Budget
 • Aktiebolag
 • Export
 • Inport
 • I-land
 • U-land
 • Mänskliga rättigheter
 • Barnkonventionen
 • Jämställdhet
 • Könsroller
 • Källkritik
 • Demokrati
 • Diktatur

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Aktivt delta i gemensamma diskussioner där du visar att du förstår olika samhällsstrukturer samt begrepp.
 • Delta aktivt i grupparbetet och är med vid presentation av WCP
 • Du tar ansvar för det egna arbetet 

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback