Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Alla barns rätt till ett namn

Ängsdals förskolor, Bunkeflostrand, Klagshamn, Limhamn, Ängsdals skolor AB · Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Barnen har visat ett stort intresse för bokstäver. Vi vill därför titta lite närmre på våra namn. Alla barn har rätt till ett namn enligt Barnkonventionen vi anser därför att det är viktigt att belysa alla barns namn och arbeta med våra namn på olika sätt genom våra läroplansmål

Varför?

Alla barns rätt till ett namn är en av artiklarna i vår Barnkonvention, vi vill därför arbeta och uppmärksamma våra namn på olika sätt. Vi vill att barnen ska lära sig att känna igen sitt namn för att stärka självkänslan och känna sig sedd i gruppen.

Hur?

  • Vi läser boken: "Ett eget namn" från kompisböckerna om Barnkonventionens artiklar och pratar med barnen kring detta
  • Rörelselekar/namnlekar
  • Skapar och pysslar med våra namn på olika sätt. Formar namnet med lera, formar våra bokstäver/namn med olika pysselmaterial på ett papper
  • Vi sjunger sånger om våra namn
  • Räknar bokstäverna i våra namn
  • Skriver våra namn framlänges och baklänges

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar i lärlogg på Unikum.  Dessa kopplas till denna planeringen så den blir synlig och tillgänglig för systematisk utvärdering

Vi har reflektioner med barnen.

Vi reflekterar under planeringstid en gång i veckan och tillsammans med barnen en gång i veckan.

Vem ansvarar för dokumentationen?

Arbetslaget ansvarar, om gruppen är delad ansvarar pedagogen för sin grupp.

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?

Alla barnen deltar, vi visar bilder från veckan och barnen svarar på frågor. För den som vill berätta mer finns det utrymme och även tillfälle att illustrera med en egen bild.

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

Barnens kommentarer och bilder läggs i våra lärlingar på Unikum.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback