Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fotosyntes - biologi, kemi och fysik

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vi lär oss om fotosyntesens kopplat till biologi, kemi och fysik.

Syfte med undervisningen

Att få en överblick över vad fotosyntes är och varför fotosyntesen är så viktigt.

Så här kommer vi att arbeta

Vi tittar på filmklipp, skriver mycket anteckningar från tavlan och arbetar med arbetshäften.

Det här ska du lära dig

  • Vad krävs för att fotosyntesen skall ske
  • Hur ser den kemiska formeln ut för fotosyntesen
  • Vilka energiomvandlingar sker vid fotosyntesen

Så här kan du visa dina kunskaper

Vi avslutar området kring fotosyntes med ett prov för att se om alla hängt med eller om vi ska gå igenom vissa delar igen.

 


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matriser i planeringen
Fotosyntes - biologi, kemi och fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback