Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt åk 7

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Under kommande veckor skall vi arbeta med ett avsnitt som handlar om lagar och regler. Vad är ett brott? Vad finns det för straff och vem kan bli dömd? Hur fungerar egentligen det svenska rättsväsendet?

Så här kommer vi jobba:

Lektionsgenomgångar, klassrumsdiskussioner, instuderingsfrågor, filmer, skriva manus och dramatisera en  rättegång.

 

 Bedömning:

Du kommer bedömas genom:

- olika uppgifter och gruppdiskussioner

- skriftligt bedömningstillfälle

- dramatisering av rättegång

Konkretiserade mål:

-         -  veta och förstå vad regler, normer och lagar är, och vilka skillnader det finns mellan dem

-        -  veta vem som stiftar lagarna i Sverige

-          - kunskaper om olika typer av brottslighet

-          - ha insikter i vilka rättigheter och skyldigheter man har i en fungerande demokrati

-          - veta hur processen är från brott till straff

-          - veta hur en rättegång går till

-         - veta varför folk begår brott

-          - veta-konsekvenser av brott för individ och samhälle

Filmer som kan vara till hjälp i detta arbetsområde

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnDISHc8VYA

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Powerpoint lag och rätt + olika straff
Powerpoint lag och rätt + olika straff
Instuderingsfrågor
Grupperna samt brotten att välja på
Det här ska ni kunna till provet v.14 (tors)
Det här ska ni kunna till provet v.14 (tors)
Begrepp Lag och rätt
Att tänka på
Signalement
Manus
Dramatik - spegla språket

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback