Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

NTA - vatten

Björkås förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Undervisning kring NTA, vi kommer utforska och undervisa tillsammans med barnen kring naturvetenskap och teknik på ett lekfullt sätt.

  

 

Gruppen visar stort intresse för vatten. Visar att de gärna vill leka i vatten både inne och ute. När vi är till skogen är det vattnet de helst vill gå till och inne blir det alltid vattenlek när det är dags att tvätta händer. Gruppen visar också intresse för att testa och prova olika saker vilket leder oss till att utforska och experimentera när det gäller NTA.

 

Vart ska vi?

Våra mål med arbetet är:

  • Använda oss av olika sinnen. Se, höra och känna att vattnet kan vara olika.
  • Att vi kan använda vatten på olika sätt.
  • Arbeta med olika experiment. Genom det stimuleras barnen till ett aktivt lärande. Vi undersöker och leker kring vatten på olika sätt vilket leder till nya upptäckter.
  • Språkutveckling genom att samtala om det vi gör och samtidigt lära oss ställa frågor om vad som händer.
  • På ett lekfullt sätt introducera och föda ett intresse hos barnen i naturvetenskap och teknik.

  


 

Vi använder och inspireras av vår NTA-låda där olika av verktyg finns till undersökning av vatten.

Vi använder oss av sagor som tar upp ämnet vatten på olika sätt.

Vi använder oss av både ute- och innemiljö.

Vi delar in oss i mindre grupper baserat på vart barnen befinner sig i sin utveckling och för att undervisningen ska passa alla barn.

Dokumentation sker fortlöpande genom bilder, film och samtal med barn och pedagoger.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback