Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 6

Bollspel

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Det finns HUR många sporter man använder sig utav bollar som helst. Världens största sport är ett bollspel bland annat. Därför kommer vi under perioden, V. 11-18, gå igenom några utav de största bollsporterna.

BOLLSPEL

V.11-18.

Målet med undervisningen är

Du skall utveckla / bli bättre på din förmåga att:

  • Delta i olika bollsporter.
  • Reflektera över bollspelens olika grundprinciper, regler och etik.
  • Lusten att röra på dig och delta aktivt. 
  • Att stärka din fysiska, psykiska och sociala förmåga.
  • kunna samarbeta samt ta hänsyn till dina medspelare, motspelare och domarna.
  • hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter

 Detta ska bedömas

  • Du skall kunna förstå och utföra olika bollspel samt de olika delarna av grundprinciperna.
  • Delta aktivt.
  • Samarbeta och ta hänsyn till dina medspelare, motspelare samt domarna. Verka för fair play!
  • Hur du arbetar med att utveckla ett flytande och funktionellt rörelsemönster.
 

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback