Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO åk 2 vt-20 Att vara barn för 100 år sedan

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vi kommer att arbeta med hur det var att leva för ungefär 100 år sedan jämfört med idag. Hur hade barnen det då? Hur var det att gå i skolan då? Hur levde familjerna?

 

 

 

Du ska få lära dig

Under temat kommer du att träna din förmåga att jämföra.

Efter temat ska du kunna berätta något om hur det var att vara barn för 100 år sedan och då kunna

-ge några exempel på likheter och skillnader mellan livet förr och nu.

 

Arbetssätt

- Vi ser på film och diskuterar och jämför likheter och skillnader med idag

- Vi tittar på avsnitt ur  "Emil i Lönneberga".

- Vi provar olika lekar som man lekte förr.

- Vi gör intervju med en äldre person.

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du kan:

  • ge exempel på jämförelser mellan livet förr och nu.
  • Vara delaktig i genomgångar, diskussioner och uppgifter inom området.
 

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback