Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Earth Hour

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Lördag den 28/3 är det Earth Hour. Då är det många i världen som släcker alla lampor för att visa att vi tänker på klimatet och vår miljö. Gör du också det?

Under arbetsområdet kommer vi att prata om vad vi kan göra för att värna om vår miljö.

 

MÅL från Lgr 11 kapitel 1 och 2

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

Syfte:  

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi).
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Te).
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy)

 

KONKRETISERING/ så här gör vi:


Vi arbetar med uppdrag från Earth Hour.
Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet. 
Gemensamma genomgångar och diskussioner
Vi utmanar skolans andra klasser.

 

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* samtala om hur människan kan bidra med hållbar utveckling genom Earth Hour.

* kunna visa hur du vill förändra framtiden.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:                          

Du ska kunna ge ett exempel på hur vi  kan spara på el inför Earth Hour.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Earth Hour 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback